Mentorujem projekty a podnikateľské nápady


  • Máte nápad, ale nemáte skúsenosti s tvorbou projektu?
  • Vediete fungujúci projekt, no žiada si zmeny a nové impulzy?
  • Máte prácu, ale chcete sa vybrať novým smerom?

Kde vám môžem byť užitočná?


Chcete vystavať pútavý koncept? 
(názov, vízia, hodnoty, komunikácia)

Chcete urobiť revíziu nástrojov, ktoré používate?
(web, newsletter, sociálne siete, ...)

Chcete pomôcť pri tvorbe základných textov?

Chcete nájsť nové príležitosti, ktoré vás odlíšenia od konkurencie?

Chcete zdieľať dobré praktiky pri vedení ľudí?

Viem vás sprevádzať týmto tvorivým procesom.Ako pracujem?


Rada spoznávam vašu identitu a potom sa ju snažím odtlačiť do vašej práce. Ukazuje sa mi, že ak práca obsiahne vnútorné hodnoty a vášne tvorcu, je možné ju vykonávať dlhodobo s radosťou.

Sprevádzam vás procesom, kde spoločne skladáme koncept postavený na osobných hodnotách, silných stránkach a jasnej vízii. Spoločne dbáme nato, aby sme vytiahli čo najviac informácií a pocitov z vášho vnútra. Tie sú podľa mňa najlepším kompasom kadiaľ sa uberať.

Pri spolupráci aplikujem i vlastné skúsenosti s vedením podnikateľských i neziskových projektov. 

Moje skúsenosti

Podnikanie
Päť rokov som spoluvytvárala legendárne brunchové bistro Žufaňa. Zostavili sme unikátny koncept a komunikáciu, vynikali sme prístupom k vedeniu ľudí, ktorý bol mojou doménou. V súčasnosti tvorím pod značkou Duša na mieste. Riadila som všetky kroky samovydania terapeutického denníka. Tvorbu konceptu, písanie, vydavateľský proces i distribúciu. Svoju prácu rozširujem postupne o kurzy s témou sebapoznania a dobrého žitia.

Neziskové aktivity
Pred rokmi sme s kamarátkami Evou a Dominikou vytvorili sieť knižných búdok Ďakujem, sused na podporu obehu starých kníh a posmelenia susedských vzťahov. Projekt stále žije, odovzdali sme ho do dobrých rúk. Projektový manažment som odučila na Filozofickej fakulte UK aj ako seminár pre vysokoškolských študentov.

Zamestnanie
Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre firmy som v rokoch 2011-2013 vymýšľala a lektorovala pod hlavičkou spoločnosti Project Outdoor. Následne som dva roky pokrývala interné projekty, firemnú kultúru a teambuildingy pre zamestnancov kníhkupectiev Martinus.

Úvodná prechádzka


Je prvé stretnutie, na ktorom sa porozprávame. Moja pozvánka na prechádzku smeruje do Karpát či vinohradov, kde rada tvorím. 
Ak nemáte túlavé topánky, môžeme si sadnúť k šálke kávy či čaju.

Nasvietime váš existujúci projekt/nápad a ujasníme si kľúčové body tvorby do budúcnosti. Pýtať sa budem na vaše uvažovanie, silné stránky, záujmy, schopnosti, túžby i strachy. 

Toto stretnutie slúži ako odrazový mostík. Zhrnieme si kľúčové výzvy pre úspešnú realizáciu vášho zámeru. Ďalej možno pracovať samostatne alebo sa rozhodnúť pre dlhodobejšiu spoluprácu.

Trvanie: do 2 hodín
Cena: 75 eur
Mimo Bratislavy: online Zoom

Spolupráca na projekte


Ak oceníte pri tvorbe svojho projektu vedenie, budem rada pri tom.
Spolupráca nasleduje až po úvodnom stretnutí.

  1. Možno váš projekt už žije a chcete ho posilniť, optimalizovať a naplánovať dobudúcna. Vieme na tom zapracovať.
  2. Možno máte nápad a chcete vyskladať funkčný projekt. Celý koncept vieme pripraviť do akčných krokov od 4-6 stretnutí, aby ste následne mohli pracovať samostatne.
  3. Možno cítite, že chcete pracovnú zmenu, ale netušíte, čo ďalej. Tu začneme otázkami nahliadať vašu identitu, hodnoty, vášne a vytvoríme mapu príležitostí, kadiaľ sa možno uberať.

Kvôli konkrétnej téme je možné sa stretnúť jednorazovo.

Trvanie 1 stretnutia: 75 minút
Cena: 55 eur
Forma: osobne alebo online Zoom