Mentorujem projekty.
Sama túžim, aby sa im darilo


Vediete vlastné podnikanie či p
lánujete realizovať nový nápad? Sprevádzam ľudí na kľukatej podnikateľskej ceste. 

Venujem sa témam
 • tvorba pútavého konceptu
 • osobná značka
 • komunikácia a dobrý text
 • hľadanie nových príležitostí
 • strategické plánovanie
 • kríza motivácie, vyhorenie
 • vedenie ľudí v tíme
 • máte svoju vlastnú? skúsme.
V spolupráci so mnou oceňujete
 • pestrú kombináciu skúseností z podnikateľského, zamestnaneckého i neziskového sektora
 • schopnosť zachytiť dôležité informácie medzi riadkami
 • praktické tipy a ihneď aplikovateľné zmeny
 • širokú networkingovú sieť
 • ľudskosť
Ako pracujem?

Pri spolupráci aplikujem svoje skúsenosti z projektového riadenia, fundraisingu, marketingu, PR, krízového manažmentu a vedenia ľudí.

Dbáme nato, aby sme zachytili čo najviac informácií z vášho vnútra. Túžby, motívy, ciele. Vnímam ich ako najspoľahlivejší kompas vedúci k dobrému výsledku.

Rada spoznávam vašu identitu a spolu sa ju snažíme preniesť do oblasti práce. Ukazuje sa mi, že ak práca obsiahne vnútorné hodnoty a vášne tvorcu, je možné ju vykonávať dlhodobo v spokojnosti.

Úvodné zoznámenie

 
Čo potrebujete od človeka, ktorý má byť pre vás nápomocný? Ja osobne by som žiadala výsledky a pocit dôvery.
Nájdete u mňa, čo očakávate? Poďme to zistiť.

Stretnime sa, online alebo osobne na 45 oťukávacích minút. 
V úvode sa zoznámime, predstavíte mi váš projekt/nápad, najväčšiu súčasnú výzvu. Potom sa budem pýtať, dotvorím si obraz.
Kým sa rozlúčime, navrhnem konkrétne riešenie témy, ktorú ste na stretnutie priniesli. Zdá sa vám hodnotné a užitočné? Pomohlo vám?
Ak áno, môžeme otvoriť cestu pre dlhodobejšiu spoluprácu.
Ak nie, úvodné stretnutie vás nezaväzuje v spolupráci pokračovať.

Naša spoločná trištvrte hodinka ukáže, ako rozmýšľam a komunikujem. Ako sa so mnou cítite. Za náš spoločný čas si jednorazovo pýtam 30 eur.

Dlhodobá spolupráca

Pravidelná spolupráca (od 5. stretnutia) : 35 eur / 60 min
Občasná spolupráca: 45 eur / 60 min
Zákazka na mieru/neziskový projekt: dohodou

Referencie


Shala - priestor pre jógu, pilates a ajurvádu
Woodmaster - partner pre projekty s drevom
600 nedelie - podporné aktivity pre matky
Marek Gregor - lekcie bubnovania
Mezilidmi - inštitút medziľudských vzťahov
Silvia Ferreira - psychologická podpora
IntuitiWood - ručne vyrábané drevené výrobky
Artbakin - umelecké torty

Moje skúsenosti

Podnikanie
Tvorím pod značkou Duša na mieste. Riadila som všetky kroky vydania terapeutického denníka. Tvorbu konceptu, písanie, vydavateľský proces i distribúciu. Organizujem journalingové workshopy, kde formou písania a tvorby nahliadame naše prežívanie a potreby.
Päť rokov som spoluvytvárala legendárne brunchové bistro
Žufaňa. Zostavili sme unikátny koncept a komunikáciu, vynikali sme prístupom k vedeniu ľudí. Ten bol mojou doménou. 

Neziskové aktivity
Pred rokmi sme s kamarátkami Evou a Dominikou vytvorili sieť knižných búdok Ďakujem, sused na podporu obehu starých kníh a posmelenia susedských vzťahov. Projekt stále žije, odovzdali sme ho do dobrých rúk. Viacero sezón som bola v PR tíme Medzinárodného filmového festivalu Bratislava a Festivalu Divadelná Nitra. Ako dobrovoľník som spoluorganizovala konferenciu TEDxBratislava. Viedla som seminár Projektový manažment pre študentov Filozofickej fakulty UK.

Zamestnanie
Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre firmy som v rokoch 2011-2013 koncipovala a lektorovala pod hlavičkou spoločnosti Project Outdoor. Následne som dva roky pokrývala interné projekty, firemnú kultúru a teambuildingy pre zamestnancov kníhkupectiev Martinus.