Webinár #1: Prečo je pre komunikáciu kľúčové sebapoznanie?

Webinár #1: Prečo je pre komunikáciu kľúčové sebapoznanie?
Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 / Unsplash

Ako sa v komunikácii zorientovať v sebe, aby sme vedeli byť zrozumiteľní pre druhých? Vychádzam z metódy Nenásilnej komunikácie, ktorá nás učí spoznávať naše vnútorné procesy, napojiť sa a porozumieť, čo je pre mňa dôležité.

V 60 minútovom webinári sa odo mňa dozvieš, prečo:

- je pre komunikáciu s druhými najprv kľúčové nahliadnuť do seba
- je dôležité scitlivieť vo vzťahu k sebe
- ako mi pomáhajú vlastné pocity
- čo sú (moje) ľudské potreby
- čo môžem urobiť v náročných rozhovoroch

Cena webinára je 9 eur.

Ak máš záujem zhliadnuť záznam, píš na: moja@dusanamieste.sk
v predmete: chcem webinar#1

P.S. Vtipný úvod YouTuberky začiatočníčky, kedy sa upravujem a kontrolujem si obsah nosa je grátis. Užitočný obsah začína až v 10tej minúte. :D

Poteším sa spätnej väzbe. Bolo ti nejaké uvedomenie nápomocné?